Cây Lau Kiếng (Bông Lau Kiếng) SN#529412

CÂY LAU KIẾNG (BÔNG LAU KIẾNG)
– Model / Mã hàng: SN#529412 (phụ kiên: SN#529413)
– Size / Kich thước: 10” (25 Cm)
– Model / Mã hàng: SN#529414 (phụ kiên: SN#529415)
– Size / Kich thước: 14” ( 35 Cm)
– Model / Mã hàng: SN#529416 (phụ kiên: SN#529417)
– Size / Kich thước: 16” (40 Cm)
– Material / Chất liệu: Plastic / Nhựa
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo

Call Now Button