Cây Lau Khô (Cây Lau Bụi) SN#529301

CÂY LAU KHÔ (CÂY LAU BỤI)
– Model / Mã hàng: SN#529301 (phụ kiện: SN#529302)
– Size / Kich thước: 60 Cm
– Model / Mã hàng: SN#529303 (phụ kiện: SN#529304)
– Size / Kich thước: 90 Cm
– Material / Chất liệu: Inox
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo

Call Now Button