Cây Gạt Kiếng SN#529405

CÂY GẠT KIẾNG
– Model / Mã hàng: SN#529405
– Size / Kich thước: 10” (25 cm)
– Model / Mã hàng: SN#529406
– Size / Kich thước: 14” (35 cm)
– Model / Mã hàng: SN#529407
– Size / Kich thước: 16” (40cm)
– Model / Mã hàng: SN#529408
– Size / Kich thước: 18” (45 cm)
– Material / Chất liệu: Inox
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo

Call Now Button