Khay Nhựa Gn 1/3 SN#520272

KHAY NHỰA GN 1/3

– Model / Mã hàng : SN#520272
– Size/ Kích thước: 327x176x65x2.5 mm – 2.5 L
327x176x100x2.5 mm – 3.5L
327x176x150x2.5 mm – 5.3L
327x176x200x2.5 mm – 12.3L
– Material / Chất liệu: Plastic / Nhựa Trong
– Supplier: SaoNamCo

Call Now Button