Khay G/N 1/2 SN#520228

KHAY G/N 1/2

– Model / Mã hàng : SN#520228
– Size/ Kích thước :327×265×25×0.7mm – 1.2L
327×265×40×0.7mm – 2L
327×265×65×0.7mm – 3.5L
327×265×100×0.7mm – 6L
327×265×150×0.7mm – 8.5L
327×265×200×0.8mm – 11.5L
– Material / Chất liệu: Inox 201
– Supplier: SaoNamCo

Call Now Button