Khay G/N 1/1 SN#520227

KHAY G/N 1/1

– Model / Mã hàng : SN#520227

– Size/ Kích thước: 530×327×25×0.7mm – 2.2 L

530×327×40×0.7mm – 4L

530×327×65×0.7mm – 9L

530×327×100×0.7mm – 14L

530×327×150×0.7mm – 19L

530×327×200×0.7mm – 26L

– Material / Chất liệu: Inox 201

– Supplier: SaoNamCo

Call Now Button