Nồi Hâm Cháo – Soup HCN Chân Sọc Trắng SN#520908

NỒI HÂM CHÁO – SOUP SACONA HÌNH CHỮ NHẬT CHÂN SỌC TRẮNG

– Model/ Mã: SN#520908

– Size/ Kích thước: 635*425*445mm

– Capacity/ Dung tích : 8 L

– Marterial/ Chất liệu: Stainless steel/ Inox

– Brand / Nhãn hiệu : Sacona

– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo

Call Now Button