Khay Nhựa Gn 1/2 SN#520271

KHAY NHỰA GN 1/2
– Model / Mã hàng : SN#520271
– Size/ Kích thước: 327x265x65x2.5 mm – 3.5L
327x265x100x2.5 mm – 6L
327x265x150x2.5 mm – 8.5L
327x265x200x2.5 mm – 11.5L
– Material / Chất liệu: Plastic / Nhựa Trong
– Supplier: SaoNamCo

Call Now Button