Khay Nhựa G/N 1/4 SN#520273

KHAY NHỰA G/N 1/4

– Model / Mã hàng : SN#520273
– Size/ Kích thước: 265x164x65x2.5 mm – 2.1L
265x164x100x2.5 mm – 3.3L
265x164x150x2.5 mm – 5L
– Material / Chất liệu: Plastic / Nhựa Trong
– Supplier: SaoNamCo

Call Now Button