Khay G/N 2/3 SN#520225

KHAY G/N 2/3

– Model / Mã hàng : SN#520225
– Size/ Kích thước: 327×353×20×0.7mm – 1.5L
327×353×40×0.7mm – 3.5L
327×353×65×0.7mm – 5.5L
327×353×100×0.7mm – 8L
327×353×150×0.7mm – 12L
327×353×200×0.7mm – 18L
– Material / Chất liệu: Inox 201
– Supplier: SaoNamCo

Call Now Button