Khay G/N 1/2 Có Đục Lỗ SN#520234

KHAY G/N 1/2 CÓ ĐỤC LỖ

– Model / Mã hàng : SN#520234
– Size/ Kích thước: 327×265× 65×0.7mm – 3.5 L
327×265×100×0.7mm – 6L
327×265×150×0.7mm – 8.5L
– Material / Chất liệu: Inox 201
– Supplier: SaoNamCo

Call Now Button